Vertrouwens Persoon

Soms kan het zijn dat je een vraag of probleem hebt over een aspect van de werking van de club, over het bestuur of over bepaalde omgangsvormen door om het even wie (bestuur, trainers, andere leden, supporters, …). Vind je dat je met deze klacht niet rechtstreeks terecht kan bij het clubbestuur? Dan kan je contact opnemen met onze vertrouwenspersoon (API)

Hij/zij zal in alle discretie luisteren naar je klacht, en zal samen met jou zoeken naar oplossingen, door:

● na te gaan of oplossingen in de informele sfeer tot de mogelijkheden behoren;

● informatie en/of advies te geven over de mogelijk te volgen interne wegen of externe, eventueel gerechtelijke procedures, en de consequenties daarvan te bespreken;

● indien nodig te verwijzen naar geschikte (hulpverlening)instanties en jou te ondersteunen bij het inschakelen van deze instanties.

Hij/zij is zelf geen lid van de raad van bestuur, en brengt jaarlijks verslag uit aan de Algemene Vergadering van KSKCL v.z.w. over de behandelde klachten, met respect voor je privacy.

Onze vertrouwenspersoon fungeert ook als ons Aanspreekpunt Integriteit bij seksueel grensoverschrijdend gedrag (API). Zoek je een nog onafhankelijker luisterend oor, dan kan je terecht bij de API van het VKKF. Via deze link vind je ook verwijzingen naar de professionele hulpverlening.

Onze vertrouwenspersonen zijn:

Onze club heeft het charter Time Out (tegen) Pesten in Sport en de Panathlonverklaring ondertekend.