Jeugdinvest

In september 2010 heeft onze federatie VKKF het label “jeugdinvest” gelanceerd, een jeugdproject om samen met de clubs de kwaliteit van de jeugdsport in de clubs te verhogen. Hierbij gaat bijzondere aandacht naar de verhoging van de sportparticipatie van de jeugd.

Jeugdinvest is een project dat zowel club overschrijdend als discipline overschrijdend werkt. Zowel kleine als grote clubs krijgen de kans om zich extra in te zetten voor de eigen jeugdwerking.

Enkel clubs die meewerken aan het jeugdproject en voldoen aan de gestelde voorwaarden krijgen het label toegekend en mogen het logo voeren.

Onze club gaat zich komend jaar extra inzetten voor de jeugd met allerhande activiteiten

4 pijlers

•   Sporttechnische omkadering
•    Duurzaamheid en kwantiteit
•    Participatie
•    Organisatie (structuur)

De club onderschrijft hiermee de fairplay-en veiligheidscode uitgevaardigd door Peddelsport Vlaanderen.