Dijlejutters

Sinds 2018 hebben de Dijlejutters vanuit de Leuvense kajakclub (KSKCL) verschillende opruimacties opgezet om de Dijle vrij te maken van allerlei zwerfafval, plastics en rommel, gesteund door enkele lokale ondernemingen (verpakkingsvrije winkels Content, Foodhub,..). Ook via andere acties, zoals de River Cleanup World en de Warmste Week van Studio Brussel, wisten de Dijlejutters vrijwilligers te bereiken. In 2019 werden de Dijlejutters hiervoor genomineerd door 11.11.11 als changemakers. Het gaat ook telkens over meer dan natuurbehoud alleen; het is dikwijls een hefboom voor ontmoeting en verbinding van waaruit dan weer andere initiatieven voortvloeien.

Aan de Dijle staan de laatste jaren verschillende stadsontwikkelingsprojecten in de steigers. Ook de waterkwaliteit gaat erop vooruit en vissen zwemmen alsmaar vlotter stroomopwaarts. De Dijle als levensader van Leuven voert echter dagelijks ook een stroom aan gedumpt zwerfafval afwaarts, waarmee de rivier oneer wordt aangedaan. De Dijle is niet louter een waterloop door de stad maar is een wezenlijk onderdeel van zowel de stadsgeschiedenis als de duurzame toekomst van de hele regio. De rivier is van iedereen en brengt mensen samen van alle slag, terwijl ze ook de biodiverse thuis is van velerlei vogels zoals de ijsvogel, gele kwikstaart, oeverzwaluw, wilde zwanen, kleine karekieten en dieren zoals de straffe bevers.

Wie is wie:

Dirk Janssen, namens burgerinitiatief De Dijlejutters, Dirk woont in Wilsele Dorp en werkt als sociaal werker bij Yuneco, een netwerkorganisatie binnen de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren. Daarnaast is hij met zijn bedrijf Boempatat ook actief als Wim hof methode instructeur, natuurcoach en bosbadgids, allemaal werkvormen waarmee hij mensen met behulp van de natuur terug tracht te leiden naar hun ‘innerlijke natuur’. In zijn jonge jaren werkte hij als vrijwiliger bij het Natuurhulpcentrum te Oudsbergen (toen nog Opglabbeek) en was hij actief bij het Vlaamse Rode Kruis. Later was hij ook een hele tijd actief bij de Velt–afdeling (Verening voor ecologisch Leven en tuinieren) van Leuven. Net als natuurbeleving zit sociaal engagement hem ook in het bloed. “Enkele jaren geleden begon ik met kajakken met de intentie om gewoon wat aan watersport te doen. Inmiddels is dit uitgegroeid tot veel meer. De confrontatie met afval in de waterlopen liet mij twee keuzes. Ofwel mij ergeren aan het gedrag van enkele van mijn medemensen en aan de rommel voorbijvaren, ofwel het meenemen op mijn verdere tocht. Met de Dijlejutters koos ik om actie te ondernemen, hoe klein ook. Hoewel het misschien maar een druppel op een hete plaat is, weet ik ook dat een druppel golven kan maken”.

Daan Van Tassel, namens burgerinitiatief De Dijlejutters

Daan woont in Kessel-Lo en is sinds 2014 stadsplanner voor Leuven. Hij werkte eerder als architect en stedenbouwkundig ontwerper in verschillende bureaus, en als wetenschappelijk medewerker aan de KU Leuven. Hij engageert zich momenteel op verschillende manieren voor het toekomstbestendig maken van Leuven. “Het gaat niet enkel over grote stads- of infrastructuurprojecten. Ook kleinere acties die bewoners zelf ondernemen kunnen grote impact hebben op de stedelijke duurzaamheid. Als burger heb je meer in handen dan je denkt. Met de Dijlejutters werken we nu in het Leuvense aan die kleine lokale veranderingen, die onderdeel zijn van een veel grotere transitie. Sport en engagement gaan samen. Telkens kunnen zulke acties zorgen voor een bredere bewustwording over hoe we omgaan met water in de stad, en over hoe we omgaan met onszelf en de natuur tout court”