Thon 2016

Op de Thon van 'Moulin de Foigny' tot Sorbais op de Oise,

In 2012 hadden we de Thon gepaddeld stroomaf van Origny en Thiéarchie. Dat was een mooi sportief stuk maar met nogal wat hinderlijke struiken in de bochtstromingen. Het grootste probleem toen was evenwel de molenstuw te Foigny : we dachten een mooie uitstapplaats gevonden te hebben rechts in het molenpand maar hadden niet gerekend op de eigenaar die ons kordaat  verbood om daar aan land te gaan.
Uiteindelijk hadden we een passage ontdekt, aan de linkeroever via een beekje in het moerasgebied.
Maar eens daar uitgestapt werd dat een serieuze portage van zo'n 300m, en niet iedereen had de wieltjes voor de kano meegebracht....
 
Bij gebrek aan info omtrent het al dan niet gekuist zijn van het hoogste traject was dat idee om de Thon te varen afgevoerd, maar ons madammeke van de camping wist te vertellen dat er momenteel verhuur was vanaf de stuw "Moulin de Foigny"  ....  dus onze uitstap van die dag zou op de "Thon" gebeuren !
Daar aangekomen waren we aan het rondkijken om in te stappen, wat op het eerste zicht niet zo evident bleek, maar toen kwam er een camionette met kajaks toe  van het FFCC 'Canoe sur l'Oise' en de begeleider liet ons toe om via de weide in te stappen.
Van hem vernamen we nog dat er zo'n 100m na de start een dikke boom volledig over de Oise lag maar dat er aan de rechterkant, tussen boomstronk en de oever, een passage gemaakt was voor zijn klanten.

Met die raad in gedachten werd vertrokken en daar werd de verleiding groot om links over de stam te spring-en .... dat lukte voor de eerste kajak maar de volgende kano stak in dat gat bijna vast .... en toen was er een kort paniekmoment want de volgende kajak werd door de stroming gevat en kwam vast te zitten. Koelbloedig werd met enkele flinke 'bodemprikken' de hindernis gesprongen en toen koos de rest van de ploeg wijselijk de 'toeristendoorgang'.

Het was genieten van de 'Thon' : een sportieve waterloop van helder water met mooie passages met  mooie technische bochtstromingen in een rustige natuuromgeving, de max !

Te Etreaupont mondt de 'Thon' in de Oise en daar werd de tocht verdergezet tot in Sorbais. Het werd daar een 'netelige' (dat schijnt goed te zijn tegen de reuma)  uitstap.
Misschien een volgende keer doorpeddelen tot in Autreppes waar de uitstapplaats beter ingericht is.
 
De afdaling van de 'Thon', mits een goede waterstand vanaf de 'Moulin de Foigny', mag gerust op de agenda gezet worden voor een volgend verlengd OHH kamp.
Er dient wel rekening gehouden te worden met de reglementering  tijdens het week-end die van toepassing is voor de visvangst.
En een goede raad : als je uw kajak van de berm laat glijden .... zorg dat je die goed vasthoudt of met een koord zekert ... dat voorkomt dat die nagezwommen moet worden om te recuperen    :-)
 

JaDem