Oise 2016 Etreaupont tot "Moulin d'Erloy'

Etreaupont tot "Moulin d'Erloy'

Dit werd de laatste dag van onze uitstap naar de Oise en verblijf op de "camping municipal"  te Etreaupont.
 
Intussen waren er al enkele deelnemers huiswaarts gereisd en besliste de rest van de groep om een verkort parcours te varen vanaf de camping tot juist voorbij de molenstuw te Erloy. De waterstand was nog van een goed niveau, weliswaar een 10cm gezakt ten opzichte van de 5de mei maar ruimschoots ok. Intussen hadden we vernomen dat er tijdens ons OHH week-end een recordtemperatuur van +25°C werd gemeten.
 
Aan de instapplaats mankeerden er een paar op het appel maar die kwamen ineens van achter de struiken gepaddeld:  de snoodaards waren met een 'landstart' aan de achterkant van de camping vertrokken.
Wij onthouden van die tocht dat de situatie aan de stuw  van de molen te  Erloy veranderd is : één paneel, onmiddellijk aan de rechteroever, was er niet meer en langs daar verdween een groot deel van de stroming waardoor de stopgolf  van de sprong op de klassieke plaats (volledig links op de stuw, in het portaal) met meer dan de helft verminderde.
De toekomst zal moeten uitwijzen wat er na die bijkomende opening zal gebeuren. Indien dat gat blijft zal daar met voorzichtigheid moeten gesprongen worden want de stroming duwt naar de struiken die daar een 10tal meter verderop  zijn. En wat voor rommel steekt er in of achter dat doorgebroken deel ??
 
Na deze laatste tocht werd het OHH week-end op de Oise afgesloten zonder kenteringen !!
 
Dank aan iedereen die op of langs het water erbij waren en alles georganiseerd hadden.
Bijzondere dank aan de 'thuisploeg' die elke dag van onze terugkeer lekkere boterhammetjes klaarmaakten en hopen toastjes smeerden.
 
En we onthouden het afsluiten van elke avond  aan het kampvuur met "straffe verhalen" met als negatieve noot de passage van een 'gesellige noorderbuur onderweg naar Lissabon ' die erin slaagde om met geperste zaagmeelbollen ons kamp uit te roken. 't Was gene "kado" die hij  voor ons meebracht want we vermoeden dat hij die 'goedkope' brol voor eigen gebruik niet in de vlam kon krijgen en dan maar stiekem op ons kachel-tje had gegooid. nou seg !!

                                  JaDem